Kontakt informacije

kontakt informacije

Ured

Zgrada vatrogasnog doma Prozor-Rama,
svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Kralja Tomislava bb BiH - 88440 Prozor-Rama

Telefon

(+387) 36-770-019

e-mail

Kontaktirajte nas putem e-mail adrese