Opće informacije

JU KŠC/KSC Prozor-rama

Puni naziv ustanove: Javna ustanova Kulturno-športski/sportski centar Prozor-Rama

Skraćeni naziv ustanove: JU KŠC/KSC

Sjedište: Ul. Kralja Tomislava bb. , Prozor-Rama

MBS: 58-05-0011-09

JIB: 4227654930006

Osnivač/vlasnik: Općinsko vijeće Prozor-Rama

Ravnatelj/ica ustanove: Blaženka Matešić

Godina osnivanja: 2009.

Objekti koje koristi JU: Kino dvorana, Sportska dvorana

JU Kulturno športski/sportski centar Prozor-Rama (JU KŠC/KSC ) osnovan je 2009. godine.

U sklopu Centra djeluju Dom kulture i Gradska sportska dvorana, čiji su objekti smješteni u Prozoru.

Kulturno športski/sportski centar je, kao organizator ili suorganizator, nositelj većine kulturnih i sportskih događanja u općini Prozor-Rama.

Kroz dosadašnje djelovanje realizirani su brojni kulturni i sportski događaji ( predstave, koncerti, književne večeri, filmske projekcije, edukativni i humanitarni sadržaji…međunarodni sportski turniri u karateu, stolnom tenisu, šahu…..)

Pri Centru djeluje Dramski ansambl za odrasle i Dječji dramski ansambl te kao sekcija Mažoret klub „Rama“.


DJELATNOST JAVNE USTANOVE:

 • Prikazivanje filmova;
 • Umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost;
 • Djelatnost objekata za kulturne priredbe;
 • Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova;
 • Ostale zabavne djelatnosti;
 • Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti;
 • Djelatnost sportskih objekata i stadiona;
 • Ostale sportske djelatnosti;
 • Ostale rekreativne djelatnosti;
 • Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja – Usluge liječenja prirodnim faktorom-banjske usluge;
 • Ostale uslužne djelatnosti.

MAŽORETKINJE

U sklopu JU KŠC/KSC Prozor-Rama djeluje sekcija Mažoretkinja.

dramski ansambl

Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor